top of page

NÁVRH A REALIZÁCIA, ROZPOČET, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ

Organizácia akéhokoľvek podujatia je náročná záležitosť. Na úvod je potrebné zvážiť množstvo okolností a detailov a všetko dôkladne naplánovať. Pri tvorbe plánu pre Vaše podujatie/ event, ktorý sa má odohrávať v party stane, príp. interiéri je potrebné zobrať do úvahy veľa  aspektov.

Návrh a realizácia party stanuAby ste si vedeli predstaviť, ako bude Váš party stan vyzerať v skutočnosti, pripravíme Vám návrh na potrebné technické zabezpečenie, vhodný inventár a odporúčané dekorácie pre Váš party stan. Návrh doplníme o vizualizáciu ako bude Váš party stan vyzerať v skutočnosti. Na základe množstva zrealizovaných akcií Vám vieme predložiť fotodokumentáciu zo skutočne zrealizovaných podujatí, ktorá Vám môže pomôcť pri vytvorení si predstavy a následnom rozhodovaní.

Návrh a realizácia party stanu

 

Orientačný rozpočet pre Váš party stan vypracujeme na základe Vašich predstáv a požiadaviek a situácie priestoru určeného na výstavbu party stanu. Navrhnutá celková cena pre  je orientačná a variabilná. V prípade úpravy návrhu sa cena pre party stanu, inventáru a dekorácie môže meniť.

 

Návrh rozpočtu bude obsahovať:

 

  • Rozpočet celého balíka požadovaných komponentov

  • Rozpočty pre jednotlivé prvky – party stan a jeho jednotlivé súčasti, inventár, dekorácie priestoru

  • Rozpočet montáže party stanu, inventáru

  • Rozpočet dopravy pre party stan, personál

  • Termín a plán montáže party stanu

Montáž a demontážKeď sú party stan, inventár a dekorácie interiéru navrhnuté a návrh z Vašej strany schválený, spíšeme objednávku. Následne spracujeme postupnosť realizačných prác. Montáž party stanov závisí od termínu, priestoru, dostupnosti, rozsahu požadovaných prác a a veľkosti party stanu.

 

Montáž bude prebiehať nasledovne:

 

  1. Pripravíme si priestor, v ktorom sa má uskutočniť montáž party stanu.

  2. Zrealizujeme montáž jednotlivých prvkov party stanu – podlaha stanu, konštrukcia stanu, strop stanu, opláštenie stanu, dvere stanu, pódium, tanečný parket.

  3. Zapojíme jednotlivé rozvody v party stane - lustre, svietidlá, ohrievače, klimatizáciu. Následne zapojenia preskúšame.

  4. Prinesieme a zmontujeme inventár – stoly, stoličky, pódium, tanečný parket.

  5. Osadíme požadované dekorácie – svetelné dekorácie, textilné dekorácie, umelé dekorácie, kvetinové dekorácie.

 

​Náš technický dozor je prítomný aj počas celého priebehu Vašej akcie a dohliada na technickú stránku a bezpečnosť party stanu, inventáru, osvetlenia, vykurovania, klimatizácie a ostatných nami dodaných prvkov. Technický dozor v prípade potreby rieši vzniknuté problémy priamo na mieste.

 

 

Po ukončení akcie rozložíme party stan, zbalíme všetok použitý materiál, inventár a upravíme priestor prípadne jeho okolie do pôvodného stavu. Žiadne starosti s vypratávaním, odvozom  odpadu alebo s čistením inventáru, či textílií.

Žiaden čas navyše strávený upratovaním neporiadku po evente. Zabezpečí úpravu priestoru a okolia po ukončení party...

Ak máte záujem, napíšte si o cenovú kalkuláciu alebo sa informujte na tel. čísle:

E-mail:  mgprofi@mgprofi.sk   /   gonda@mgprofi.sk  Tel:   +421 915 827 032

bottom of page