top of page

OHŇOSTROJE

Odporučime a zrealizujeme Vám exteriérové ohňostroje rôznych veľkostí -  jednoduché zostavy až po obrovský pyrohudobný ohňostroj, naprogramovaný na vopred vybraný druh hudby. 

Dĺžka trvania od 1min. až do 10min. ( obrázky  1,2,3 ) odpaľovaná pyrodigitálnym odpaľovacím systémom Digital Firing System.

Tento typ predstavuje plne elektricky odpaľovaný ohňostroj s choreografiou  prispôsobenou okoliu, v ktorom je možné vidieť okrem  klasických farebných sekvencií aj veľké  efektovo špeciálne kombinované  scény s veľkým záverečným finále. Vhodný je pre akcie multimediálneho charakteru, oslavy výročia, silvester,otvorenia firiem,hotelov,divadiel a pod.

 

Zaoberáme sa tiež špeciálnymi efektmi, ktoré sa môžu použiť napríklad pri akcii typu -rekonštrukcie bojov a pod. ( obrázky  4,5,6 )

 

Na  vyžiadaňje je možné zaslať  tieto náležitosti a potvrdenia : 

  1. Vyhlásenie o zhode na použité pyrotechnické výrobky

  2. Preukazy odpaľovača ohňostrojov  č. 1364/98 a 1230/97.

  3. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s výbušninami  č. 326646/2003 a č. 326647/200

  4. Údaje o  zamestnancov zodpovedných za plnenie predmetu ponuky vrátane čísla oprávnenia na výkon funkcie   odpaľovača ohňostrojov vydané Hlavným banským úradom.  

bottom of page